دانشگاه علوم پزشکی دزفول  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب لاتین
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Therapeutics
Biochemistry
Laboratory Techniques and Procedures - handbooks
Urology
Hematologic Diseases
Microbiology- Laboratory manuals
Immunology
Histology-- Atlases
Medical Miccrobiology
Immunity
Allergy and Immunology
Immunity, Cellular
Histology
Chemistry, Clinical
Microbiology
Microbiological Techni
Toxicology
 
پدیدآور:
Wilson, Denise D.
Forbes, Betty A.
Murray, Patrick R.
Goldsby, Richard A
Lehninger, Albert L.
Chess, Barry.
Eroschenko, Victor P
Hoffbrand, A. V
Abbas, Abul K.
Gartner, Leslie P., 1943-
Abbas, Abul K.
Abbas, Abul K
 
ناشر:
Mc Graw-Hill
Elsevier Mosby,
Wiley-Blackwell
Saunders Elsevier
Lippincott williams And wilkins
Saunders, Elsevier
McGraw-Hill Higher Education,
Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,
Saunders,
Saunders
Mosby
MC Graw-Hill
McGraw-Hill
McGraw-Hill, Medical
Mosby Elsevier
McGraw Hill
W.H. Freeman
Saunders/Elsevier
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب لاتین
 
 
diFiore's atlas of histology with functional correlations
Eroschenko, Victor P ؛  Philadelphia Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,   ، c2013
شماره راهنما: ‭QS‬,‭517‬,‭E71d‬,‭2013‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Smith's General Urology
New york MC Graw-Hill   ، 2000
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭100‬,‭S659‬,‭2008‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Essential haematology
Hoffbrand, A. V ؛  Oxford Wiley-Blackwell   ، 2011
شماره راهنما: ‭WH‬,‭120‬,‭h698e‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Casarett and Doull's toxicology
New York McGraw-Hill   ، c2008
شماره راهنما: ‭QV‬,‭600‬,‭.C296‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Cellular and molecular immunology
Abbas, Abul K. ؛  Philadelphia Saunders Elsevier   ، c2010
شماره راهنما: ‭QW‬,‭568‬,‭A122c‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Immunology
Philadelphia Mosby Elsevier   ، c2006
شماره راهنما: ‭QW‬,‭504‬,‭I33‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Kuby Immunology
Goldsby, Richard A ؛  New york W.H. Freeman   ، 2007
شماره راهنما: ‭QW‬,‭504‬,‭K51k‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Roitt's essential immunology
Chichester, West Sussex ;Hoboken, NJ Wiley-Blackwell   ، 2011
شماره راهنما: ‭QW‬,‭504‬,‭R742‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Cellular and molecular immunology
Abbas, Abul K ؛  Philadelphia Saunders/Elsevier   ، 2012
شماره راهنما: ‭QW‬,‭568‬,‭A122c‬,‭2012‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Basic immunology
Abbas, Abul K. ؛  Philadelphia, Pa. ;London Saunders,   ، 2011
شماره راهنما: ‭QW‬,‭504‬,‭A122b‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
The Washington manual of medical therapeutics
Philadelphia Lippincott williams And wilkins   ، 2010
شماره راهنما: ‭WB‬,‭300‬,‭W317‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
McGraw-Hill's manual of laboratory & diagnostic tests
Wilson, Denise D. ؛  New York McGraw-Hill, Medical   ، 2008
شماره راهنما: ‭QY‬,‭39‬,‭W747m‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Laboratory applications in microbiology
Chess, Barry. ؛  Boston, Mass. McGraw-Hill Higher Education,   ، c2009
شماره راهنما: ‭QW‬,‭25‬,‭C524L‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Medical microbiology
Murray, Patrick R. ؛  St. Louis Mosby   ، 2009
شماره راهنما: ‭QW‬,‭4‬,‭M983m‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Bailey & Scott's diagnostic microbiology
Forbes, Betty A. ؛  St. Louis, Mo. Elsevier Mosby,   ، 2007
شماره راهنما: ‭QW‬,‭25‬,‭F692b‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical Microbiology
New york McGraw Hill   ، 2010
شماره راهنما: ‭QW‬,‭4‬,‭J415‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics
St. Louis, Mo. Saunders   ، c2013
شماره راهنما: ‭QY‬,‭90‬,‭T594‬,‭2012‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Lehninger principles of biochemistry
Lehninger, Albert L. ؛  New York W.H. Freeman   ، ,c2005
شماره راهنما: ‭QU‬,‭4‬,‭N425L‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
HARPER'S ILLUSTRATED BIOCHEMISTRY
New York Mc Graw-Hill   ، c2009
شماره راهنما: ‭QU‬,‭4‬,‭.H293‬,‭2009‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Color Textbook Of Histology
Gartner, Leslie P., 1943- ؛  Philadelphia, PA Saunders, Elsevier   ، 2007
شماره راهنما: ‭QS‬,‭517‬,‭G244c‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8