سرشناسه:
صدیقی نژاد، عباس ، ۱۳۴۷ -
عنوان:
تهوع و استفراغ بعد ازبیهوشی و اعمال جراحی
توصيف مادي:
۷۸ص
موضوع:
تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی
موضوع:
بیهوشی (پزشکی -- ) عوارض و عواقب
موضوع:
پرستاری بعد از بی هوشی
ناشر:
تهران,تیمورزاده ، طبیب,۱۳۸۵
رده پزشکی:
WO ۲۰۰ ت ۵۸۲ص ۱۳۸۵
ناشر:
تیمورزاده ، طبیب
تاريخ نشر:
۱۳۸۵
0

2