سرشناسه:
قارداشی ، فاطمه
عنوان:
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل مطابق با جدیدترین سرفصل دروس شورای عالی برنامه ریزی کشور ویژه دانشجویان کارشناسی اتاق عمل ...
توصيف مادي:
[۱۸۳] ص .: مصور
موضوع:
اتاق عمل
موضوع:
پرستاری اتاق عمل
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WO ۱۸/۲ آ۲۵ق / ۱۳۸۹
ناشر:
جامعه نگر، سالمی
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

1