سرشناسه:
ساداتی ، لیلا، ۱۳۴۹ -
عنوان:
مراقبت های پرستاری در مرحله قبل ، حین و بعد از جراحی ویژه دانشجویان پرستاری مطابق با سرفصل های وزارت بهداشت
توصيف مادي:
۳۷۶ ص .: مصور، جدول خ
موضوع:
جراحی -- پرستاری و مراقبت
موضوع:
مراقبت های بعد از عمل
موضوع:
مراقبت های حین عمل
ناشر:
تهران,جامعه نگر,۱۳۹۱
رده پزشکی:
WY ۱۶۲ م ۱۳۹س ۱۳۹۱
ناشر:
جامعه نگر
تاريخ نشر:
۱۳۹۱
0

10