اخلاق و مقررات حرفه ای در فوریتهای پزشکی : براساس سرفصل مصوب دروس شورای عالی برنامه ریزی واحد درسی اخلاق و مقررات حرفه ای دانشجویان فوریتهای پزشکی[کتاب فارسي]

شهرکی واحد، عزیز، 1343 -
سرشناسه:
شهرکی واحد، عزیز، ۱۳۴۳ -
عنوان:
اخلاق و مقررات حرفه ای در فوریتهای پزشکی : براساس سرفصل مصوب دروس شورای عالی برنامه ریزی واحد درسی اخلاق و مقررات حرفه ای دانشجویان فوریتهای پزشکی
توصيف مادي:
۱۳۶ ص
موضوع:
اورژانس -- کارمندان و کارکنان -- اخلاق حرفه ای
موضوع:
اخلاق پزشکی
موضوع:
اورژانس -- کارمندان و کارکنان -- شرح وظایف
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۹
رده پزشکی:
‭‭‭WY ‭‭‭‭۱۹۸ ‭‭/م۱۸۵فلا ‭‭۱۳۸۹
يادداشت ها:
چاپ اول : ۱۳۸۸
يادداشت ها:
چاپ دوم
يادداشت ها:
چاپ سوم :۱۳۹۱
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۰۱۴-۹
شماره ثبت 160 جلد 0 بخش 0 نسخه 8 غیر مرجع تاریخ ثبت 06 مهر 1389
شماره ثبت 159 جلد 0 بخش 0 نسخه 7 غیر مرجع تاریخ ثبت 06 مهر 1389
شماره ثبت 158 جلد 0 بخش 0 نسخه 6 غیر مرجع تاریخ ثبت 06 مهر 1389
شماره ثبت 157 جلد 0 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 06 مهر 1389
شماره ثبت 156 جلد 0 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 06 مهر 1389
شماره ثبت 2778 جلد 0 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 05 بهمن 1395
شماره ثبت 2777 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 05 بهمن 1395
شماره ثبت 2776 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 05 بهمن 1395

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.