سرشناسه:
شهرکی واحد، عزیز، ۱۳۴۳ -
عنوان:
اخلاق و مقررات حرفه ای در فوریتهای پزشکی : براساس سرفصل مصوب دروس شورای عالی برنامه ریزی واحد درسی اخلاق و مقررات حرفه ای دانشجویان فوریتهای پزشکی
توصيف مادي:
۱۳۶ ص
موضوع:
اورژانس -- کارمندان و کارکنان -- اخلاق حرفه ای
موضوع:
اخلاق پزشکی
موضوع:
اورژانس -- کارمندان و کارکنان -- شرح وظایف
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WY ۱۵۰ الف ۱۸۵م / ۱۳۸۹
يادداشت ها:
چاپ اول : ۱۳۸۸
يادداشت ها:
چاپ دوم
يادداشت ها:
چاپ سوم :۱۳۹۱
ناشر:
جامعه نگر، سالمی
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

8