سرشناسه:
بلک ، جویس ، ویراستار، a۰۱
عنوان:
اختلالات پوست و مخاط
توصيف مادي:
۱۲۰ ص .: مصور، جدول ، نمودار
موضوع:
پرستاری
موضوع:
جراحی -- پرستاری و مراقبت
موضوع:
پوست -- بیماری ها -- پرستاری و مراقبت
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WY ۱۵۴ الف ۴۳۸ب / ۱۳۸۹
ناشر:
جامعه نگر، سالمی
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

8