سرشناسه:
هریسون ، ریچارد
عنوان:
اورژانس های داخلی با رویکرد پرستاری
توصيف مادي:
۴۷۸ص .: مصور، جدول ، نمودار
موضوع:
پرستاری اورژانس
موضوع:
اورژانس
ناشر:
تهران,نشر و تبلیغ بشری ، بهرامی,۱۳۸۸
رده پزشکی:
WY ۱۵۴ الف ۴ه / ۱۳۸۸
يادداشت ها:
ویراست قبلی کتاب حاضر با عنوان "فوریت های پزشکی با رویکردهای پرستاری " توسط نشر سخن گستر در سال ۱۳۸۴ منتشر شده است
عنوان به زبان اصلي:
Acute medical emergencies: a nursing guide, ۲nd ed, c۲۰۰۵.
ناشر:
نشر و تبلیغ بشری ، بهرامی
تاريخ نشر:
۱۳۸۸
0

10