سرشناسه:
نیک روش ، محمدرضا، ۱۳۳۵ -
عنوان:
آناتومی به زبان ساده : کالبدشناسی عمومی انسان برای گروههای پزشکی و پیراپزشکی
توصيف مادي:
۱۹۵ ص .: مصور
موضوع:
کالبدشناسی انسان به زبان ساده
ناشر:
مشهد,جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد,۱۳۸۸
رده پزشکی:
QS ۴ آ۹۴۶و/ ۱۳۸۸
يادداشت ها:
چاپ سوم : ۱۳۷۸
يادداشت ها:
چاپ پنجم : پاییز ۱۳۸۴
يادداشت ها:
چاپ ششم : ۱۳۸۸
يادداشت ها:
چاپ دهم و یازدهم : ۱۳۹۲
ناشر:
جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد
تاريخ نشر:
۱۳۸۸
0

1