سرشناسه:
جانسون ، جویس یانگ
عنوان:
هندبوک پرستاری برونر و سودارث داخلی و جراحی ویرایش یازدهم ۲۰۰۸ به انضمام سوالات ارشد سراسری ، مدرس و آزاد ۸۶
توصيف مادي:
۹۶۰ ص ؛ ۵/۱۲x۱۷ س م + لوح فشرده
موضوع:
پرستاری -- دستنامه ها
موضوع:
جراحی -- پرستاری و مراقبت -- دستنامه ها
ناشر:
تهران,سالمی ، جامعه نگر,۱۳۸۷
رده پزشکی:
WY ۴۹ ه ۱۹۹ج / ۱۳۸۷
يادداشت ها:
چاپ دوم
يادداشت ها:
ترجمه ویراست های قبل تحت عنوان "دستنامه پرستاری داخلی - جراحی برونر " بوده و لیلیان شولتیس برونر به عنوان سرشناسه ذکر شده است
يادداشت ها:
عنوان دیگر: هندبوک پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث ۲۰۰۸
ناشر:
سالمی ، جامعه نگر
تاريخ نشر:
۱۳۸۷
0

3