سرشناسه:
امامی میبدی ، محمدعلی ، ۱۳۲۵-
عنوان:
آناتومی تشریح عمومی برای دانشجویان دندانپزشکی ، داروسازی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامایی
توصيف مادي:
ت ، ۲۵۸ ص . :مصور
موضوع:
کالبدشناسی انسان
ناشر:
تهران,سماط,۱۳۸۷
رده پزشکی:
QS ۴ ک ۸الف / ۱۳۸۷
يادداشت ها:
چاپ سوم : ۱۳۷۸
يادداشت ها:
چاپ چهارم : ۱۳۷۹
يادداشت ها:
چاپ پنجم : ۱۳۸۱
يادداشت ها:
چاپ ششم : ۱۳۸۲
يادداشت ها:
چاپ نهم : ۱۳۸۶
يادداشت ها:
این کتاب در سال ۱۳۷۶ تحت عنوان "کالبدشناسی انسانی تشریح عمومی برای دانشجویان دندانپزشکی ..." توسط نشر سماط منتشر گردیده است
يادداشت ها:
عنوان دیگر: آناتومی تشریحی عمومی
يادداشت ها:
عنوان عطف :آناتومی
ناشر:
سماط
تاريخ نشر:
۱۳۸۷
0

1