فوریت های روانپزشکی[کتاب فارسي]

شاملو، فرهاد، 1334 -
سرشناسه:
شاملو، فرهاد، ۱۳۳۴ -
عنوان:
فوریت های روانپزشکی
توصيف مادي:
۲۶۱ ص .: جدول
موضوع:
روان پزشکی -- خدمات اورژانس
موضوع:
اعصاب -- بیماریها -- مراقبتهای ویژه
موضوع:
روان پزشکی -- مراقبت های بیمارستانی
ناشر:
تهران,ارجمند، نسل فردا,۱۳۸۹
رده پزشکی:
‭WM ۴۰۱ ‭‭‭ش ۲۱۴ف ۱۳۸۹
يادداشت ها:
چاپ اول : ۱۳۸۳(فیپا)
يادداشت ها:
چاپ دوم
شابک:
۹۶۴-۵۸۵۵-۸۰-۲
شماره ثبت 716 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 06 مهر 1389

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.