سرشناسه:
ارباب شستان ، محمد ادریس ، ۱۳۵۸ -
عنوان:
پرستاری بهداشت روان آمادگی آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های فنی و تخصصی و استخدامی
توصيف مادي:
[۲۲۳] ص
موضوع:
پرستاری -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
موضوع:
روان پرستاری -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
موضوع:
آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی -- ایران
موضوع:
دانشگاه ها و مدارس عالی -- ایران -- آزمون ها
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WY ۱۸/۲ ب ۳۸۲الف / ۱۳۸۸
ناشر:
جامعه نگر، سالمی
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

1