سرشناسه:
ارباب شستان ، محمد ادریس ، ۱۳۵۸ -
عنوان:
بیماری های کودکان آمادگی آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های فنی و تخصصی و استخدامی
توصيف مادي:
۲۴۰ص
موضوع:
پرستاری -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
موضوع:
آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی -- ایران
موضوع:
پرستاری -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
موضوع:
کودکان -- پرستاری و مراقبت -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۸
رده پزشکی:
WY ۱۸/۲ ک ۳۶۲الف / ۱۳۸۸
ناشر:
جامعه نگر، سالمی
تاريخ نشر:
۱۳۸۸
0

6