سرشناسه:
خانی ، ویدا، ۱۳۵۴ -
عنوان:
آزمون های جامع و کامل پرستاری ویژه سئوالات چهارگزینه ای ) ICUویژه کارشناسی ارشد) بر اساس سرفصل ...
توصيف مادي:
۱۶۶ص .: جدول
موضوع:
دانشگاه ها و مدارس عالی -- ایران -- آزمون ها
موضوع:
پرستاری مراقبت های بحرانی -- آزمون ها و تمرین ها
موضوع:
مراقبت های ویژه (آی . سی . یو-- ) آزمون ها و تمرین ها
موضوع:
پرستاری -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
موضوع:
آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی -- ایران
ناشر:
تهران,نهضت پویا,۱۳۸۸
رده پزشکی:
WY ۱۸/۲ آ۲۷۹خ / ۱۳۸۸
ناشر:
نهضت پویا
تاريخ نشر:
۱۳۸۸
0

5