سرشناسه:
مارک دنت ، کارن ج
عنوان:
مبانی طب کودکان نلسون ۲۰۱۵
توصيف مادي:
۱۰۴۰ص .: مصور، جدول ، نمودار.خ
موضوع:
پزشکی کودکان
ناشر:
تهران,آرتین طب,۱۳۹۳
رده پزشکی:
WS ۱۰۰ م ۱۲۹م / ۱۳۹۴
يادداشت ها:
ترجمه ی ویراست های قبلی کتاب حاضر نخستین بار تحت عنوان "اصول طب کودکان " منتشر شده است
عنوان به زبان اصلي:
Nelson essentials of pediatrics, ۷th. ed, ۲۰۱۵.
ناشر:
آرتین طب
تاريخ نشر:
۱۳۹۳
0

5