احياي قلبي ريوي کودکان[کتاب فارسي]

باغچقي ، نيره ، 1356 -

سرشناسه:
باغچقی ، نیره ، ۱۳۵۶ -
عنوان:
احیای قلبی ریوی کودکان
توصيف مادي:
۱۲۸ ص .: مصور (بخشی رنگی جدول
موضوع:
احیای قلبی و ریوی برای کودکان
موضوع:
احیای قلبی و ریوی برای نوزادان
موضوع:
تنفس مصنوعی
موضوع:
پزشکی کودکان -- اورژانس
ناشر:
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۵۸۶۲ - ۶۶۴۹۳۷۱۶ ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل درب اصلی دانشگاه - خیابان فخر رازی - خیابان وحید نظری - کوچه فرزانه - پلاک ۱۹۴ - طبقه همکف,سالمی,۱۳۹۱
رده پزشکی:
WS ۲۹۲ الف ۲۲۹ب / ۱۳۹۱
ناشر:
سالمی
تاريخ نشر:
۱۳۹۱
0

5

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com