اصول کلي تکنولوژي جراحي مطابق با جديدترين سرفصل دروس واحد درسي جراحي عمومي و تخصصي ...[کتاب فارسي]

قارداشي ، فاطمه

سرشناسه:
قارداشی ، فاطمه
عنوان:
اصول کلی تکنولوژی جراحی مطابق با جدیدترین سرفصل دروس واحد درسی جراحی عمومی و تخصصی ...
توصيف مادي:
۴۰۷ص . : مصور ، جدول
موضوع:
جراحی
موضوع:
جراحی -- پرستاری و مراقبت
موضوع:
پرستاری اتاق عمل -- دستنامه ها
ناشر:
تهران,سالمی : جامعه نگر,۱۳۸۸
رده پزشکی:
‭‭WO ‭۱۰۰ ‭/‭‭‭‭فلا ۵۶۱ق ‭۱۳۸۸
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۸۷۶۰-۶۶-۸
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com