اصول کلی تکنولوژی جراحی مطابق با جدیدترین سرفصل دروس واحد درسی جراحی عمومی و تخصصی ...[کتاب فارسي]

قارداشی ، فاطمه
سرشناسه:
قارداشی ، فاطمه
عنوان:
اصول کلی تکنولوژی جراحی مطابق با جدیدترین سرفصل دروس واحد درسی جراحی عمومی و تخصصی ...
توصيف مادي:
۴۰۷ص . : مصور ، جدول
موضوع:
جراحی
موضوع:
جراحی -- پرستاری و مراقبت
موضوع:
پرستاری اتاق عمل -- دستنامه ها
ناشر:
تهران,سالمی : جامعه نگر,۱۳۸۸
رده پزشکی:
‭‭WO ‭۱۰۰ ‭/‭‭‭‭فلا ۵۶۱ق ‭۱۳۸۸
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۸۷۶۰-۶۶-۸
شماره ثبت 626 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 04 مهر 1386

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com