آناتومی سیستمیک اسنل [2007] جلد 1: دستگاه تنفسی[کتاب فارسي]

اسنل، ریچارد اس.
شناسگر رکورد: 8813
سرشناسه: اسنل، ریچارد اس.
عنوان: آناتومی سیستمیک اسنل [۲۰۰۷] جلد ۱: دستگاه تنفسی
توصيف مادي: -۱۵۶ص.: مصور
شرح پديدآورندگان: تالیف ریچارد اسنل,ترجمه توحید نجفی
موضوع: کالبد شناسی
موضوع: دستگاه تنفس-کالبد شناسی
يادداشت ها: -چاپ اول: ۱۳۸۹
ناشر: تهران,کتاب ارجمند,۱۳۸۹
رده پزشکی: ‭QS ‭۴ ‭/فلا۵۳۸آ ‭۱۳۸۹
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۰۰۵-۷
شماره ثبت نسخه جلد بخش مرجع شماره بازیابی در دست امانت تاریخ بازگشت
768 1 1 ‭QS ‭۴ ‭/فلا۵۳۸آ ‭۱۳۸۹
769 2 1 ‭QS ‭۴ ‭/فلا۵۳۸آ ‭۱۳۸۹
Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com