برونر و سودارث پرستاری داخلی - جراحی جلد: 11 کلیه و مجاری ادراری[کتاب فارسي]

هینکل، جنیس ال.
سرشناسه:
هینکل، جنیس ال.
عنوان:
برونر و سودارث پرستاری داخلی - جراحی جلد: ۱۱ کلیه و مجاری ادراری
توصيف مادي:
۱۸۴ ص: .مصور (رنگی)، جدول، نمودار
موضوع:
پرستاری
موضوع:
پرستاری-جراحی
موضوع:
بیماری های کلیه-پرستاری
موضوع:
بیماری های دستگاه ادراری-پرستاری
يادداشت ها:
چاپ اول
ناشر:
تهران,نشر حیدری,۱۴۰۱
رده پزشکی:
‭WY ‭۱۰۰ ‭/ه۹۸۲ب ‭۱۴۰۱
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۴۸۹-۶۰۷-۸
شماره ثبت 4901 جلد 11 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 30 شهریور 1401
شماره ثبت 4902 جلد 11 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 30 شهریور 1401

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com