برونر و سودارث پرستاری داخلی - جراحی 2022 جلد:9 گوارش[کتاب فارسي]

هینکل، جنیس ال.
سرشناسه:
هینکل، جنیس ال.
عنوان:
برونر و سودارث پرستاری داخلی - جراحی ۲۰۲۲ جلد:۹ گوارش
توصيف مادي:
۲۲۷ ص.: مصور، جدول
موضوع:
پرستاری
موضوع:
پرستاری-جراحی
موضوع:
بیماری های دستگاه گوارش-پرستاری
يادداشت ها:
چاپ اول
ناشر:
تهران,نشر حیدری,۱۴۰۱
رده پزشکی:
‭WY ‭۱۰۰ ‭/ه۹۸۲ب ‭۱۴۰۱
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۴۸۹-۶۰۵-۴
شماره ثبت 4899 جلد 9 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 30 شهریور 1401
شماره ثبت 4900 جلد 9 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 30 شهریور 1401

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com