برونر و سودارث پرستاری داخلی - جراحی 2022 جلد: 8 ارتوپدی[کتاب فارسي]

هینکل، جنیس ال.
سرشناسه:
هینکل، جنیس ال.
عنوان:
برونر و سودارث پرستاری داخلی - جراحی ۲۰۲۲ جلد: ۸ ارتوپدی
توصيف مادي:
۱۹۰ ص.: مصور (رنگی)
موضوع:
پرستاری
موضوع:
پرستاری-جراحی
موضوع:
ارتوپدی-پرستاری
يادداشت ها:
چاپ اول
ناشر:
تهران,نشر حیدری,۱۴۰۱
رده پزشکی:
‭WY ‭۱۰۰ ‭/ه۹۸۲ب ‭۱۴۰۱
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۴۸۹-۶۰۴-۷
شماره ثبت 4897 جلد 8 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 30 شهریور 1401
شماره ثبت 4898 جلد 8 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 30 شهریور 1401

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com