برونر و سودارث پرستاری داخلی - جراحی 2022 جلد: 5 قلب و عروق و گردش خون[کتاب فارسي]

هینکل، جنیس ال.
سرشناسه:
هینکل، جنیس ال.
عنوان:
برونر و سودارث پرستاری داخلی - جراحی ۲۰۲۲ جلد: ۵ قلب و عروق و گردش خون
توصيف مادي:
۳۸۹ ص.: مصور(رنگی) ، جدول، نمودار
موضوع:
پرستاری
موضوع:
پرستاری-جراحی
موضوع:
بیماری های قلب و عروق-پرستاری
يادداشت ها:
چاپ اول
ناشر:
تهران,نشر حیدری,۱۴۰۱
رده پزشکی:
‭WY ‭۱۰۰ ‭/ه۹۸۲ب ‭۱۴۰۱
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۴۸۹-۶۰۱-۶
شماره ثبت 4895 جلد 5 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 30 شهریور 1401
شماره ثبت 4896 جلد 5 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 30 شهریور 1401

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com