بررسی تاثیر حفاظتی گالیک اسید بر روی موکوزیت روده ای القا شده ناشی از داروی متوترکسات در موش آزمایشگاهی نر بزرگ[پايان نامه فارسي]

ابراهیم زاده، علی
عنوان:
بررسی تاثیر حفاظتی گالیک اسید بر روی موکوزیت روده ای القا شده ناشی از داروی متوترکسات در موش آزمایشگاهی نر بزرگ
استاد راهنما:
دکتر سوسن صباغ ،دکتر زهرا اسلامی فر
مقطع تحصیلی :
دکترای حرفه ای
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
موضوع:
بررسی تاثیر حفاظتی گالیک اسید بر روی موکوزیت روده ای القا شده ناشی از داروی متوترکسات در موش آزمایشگاهی نر بزرگ
موضوع:
متوترکسات، موکوزیت، استرس اکسیداتیو، گالیک اسید
تاریخ دفاع:
۱۴۰۰/۱۲/۰۸

چکیده ی فارسی
مقدمه : موکوزیت دستگاه گوارش یکی از جدی ترین عوارض جانبی ایجاد شده در درمان با متوترکسات است. مشخص شده است که استرس اکسیداتیو نقش مهمی در عوارض جانبی ناشی از این دارو دارد. مطالعه کنونی به منظور تایید اثر گالیک اسید بر موکوزیت روده ای ناشی از MTX در موش آزمایشگاهی انجام شد.
روش کار : ۲۴ رت ویستار بالغ نر به طور تصادفی به چهار گروه (۶ راس) تحت عنوان گروه کنترل، گروه MTX
(۲۰ میلی گرم متوترکسات به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به صورت تزریق داخل صفاقی)، گروه MTX+GA ( روزانه ۱۰۰ میلی گرم گالیک اسید به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به صورت خوراکی) و گروه GA تقسیم شدند. مالون دی آلدئید(MDA) ، گلوتاتیون پراکسیداز(GPx) و سوپراکسید دیسموتاز(SOD) در نمونه‌های پلاسما و همچنین بررسی هیستوپاتولوژیک در بافت دئودنوم و ژژونوم گروه های مختلف موش های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج و بحث : نتایج نشان داد که درمان با GA به طور قابل توجهی افزایش محتویات MDA ناشی از MTX را کاهش می دهد و همچنین کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان مانند GPx و SOD ناشی از MTX را بهبود بخشید. علاوه بر این، نتایج هیستوپاتولوژیک نشان داد که MTX منجر به آسیب روده می شود و GA می تواند این تغییرات پاتولوژیک را بهبود ببخشد.
نتیجه گیری : نتایج ما نشان می دهد که GA، پارامترهای استرس اکسیداتیو در روده کوچک موش های آزمایشگاهی در معرض MTX را بهبود می بخشد.
کلیدواژه ها : متوترکسات، موکوزیت، استرس اکسیداتیو، گالیک اسید

شماره ثبت 56 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 تیر 1401
شماره ثبت 56 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 تیر 1401

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com