گایدلاین ریه مسمومیت طب سالمندان مراقبت های قبل از عمل و طب تسکینی هاریسون 2018 سسیل 2016 [کتاب فارسي]

اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
سرشناسه:
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
عنوان:
گایدلاین ریه مسمومیت طب سالمندان مراقبت های قبل از عمل و طب تسکینی هاریسون ۲۰۱۸ سسیل ۲۰۱۶
عنوان:
به انضمام سوالات پرانترنی دستیاری ارتقاء و بورد داخلی تا تیر ۹۸
توصيف مادي:
۱۵۵ص.مصور: (رنگی)، جدول (رنگی)، نمودار (رنگی)
موضوع:
بیماری های ریه-رئوس مطالب
موضوع:
بیماری های ریه-پرسش های امتحانی
موضوع:
پزشکی سالمندان-رئوس مطالب
موضوع:
پزشکی سالمندان-پرسش های امتحانی
يادداشت ها:
چاپ چهارم: ۱۴۰۰
ناشر:
تهران,فرهنگ فردا,۱۳۹۸
رده پزشکی:
‭WF ‭۱۸/۲ ‭/فلا۲۸۴گ ‭۱۴۰۰
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۵۲۳-۲۰۴-۵
شماره ثبت 4512 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1400
شماره ثبت 4513 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com