گایدلاین روماتولوژی و بیماری های استخوان هاریسون 2018 سسسیل 2016[کتاب فارسي]

اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
سرشناسه:
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
عنوان:
گایدلاین روماتولوژی و بیماری های استخوان هاریسون ۲۰۱۸ سسسیل ۲۰۱۶
عنوان:
به انضمام سوالات پرانترنی دستیاری ارتقاء و بورد داخلی تا اسفند ۹۷
توصيف مادي:
۱۶۳ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوع:
بیماری های روماتیسمی-رئوس مطالب
موضوع:
بیماری های روماتیسمی-پرسش های امتحانی
موضوع:
بیماری های استخوان-رئوس مطالب
موضوع:
بیماری های استخوان-پرسش های امتحانی
يادداشت ها:
چاپ سوم: ۱۴۰۰
ناشر:
تهران,فرهنگ فردا,۱۳۹۸
رده پزشکی:
‭WE ‭۱۸/۲ ‭/فلا۲۸۴گ ‭۱۴۰۰
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۱۷-۷۸-۶
شماره ثبت 4516 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1400
شماره ثبت 4517 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com