گایدلاین غدد و متابولیسم هاریسون 2018 سسیل 2016[کتاب فارسي]

اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
سرشناسه:
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
عنوان:
گایدلاین غدد و متابولیسم هاریسون ۲۰۱۸ سسیل ۲۰۱۶
عنوان:
به انضمام سوالات پرانترنی دستیاری ارتقاء و بورد داخلی تا شهریور ۹۸
توصيف مادي:
۱۸۳ ص.: مصور(بخشی‌رنگی)، جدول(رنگی)، نمودار(رنگی)
موضوع:
بیماری های غدد درون ریز-رئوس مطالب
موضوع:
بیماری های غدد درون ریز-پرسش های امتحانی
موضوع:
بیماری های سوخت و ساز-رئوس مطالب
موضوع:
بیماری های سوخت و ساز-پرسش های امتحانی
يادداشت ها:
چاپ سوم: ۱۴۰۰
ناشر:
تهران,فرهنگ فردا,۱۳۹۸
رده پزشکی:
‭WK ‭۱۸/۲ ‭/فلا۲۸۴گ ‭۱۴۰۰
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۵۲۳-۲۰۵-۲
شماره ثبت 4518 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1400
شماره ثبت 4519 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com