آواز پرواز[کتاب فارسي]

ت‍ج‍ار، راض‍ی‍ه‌
سرشناسه:
ت‍ج‍ار، راض‍ی‍ه‌
عنوان:
آواز پرواز
توصيف مادي:
۱۷۶ ص.
موضوع:
داستان‌های کوتاه فارسی-قرن ۱۴
ناشر:
تهران,انجمن قلم ایران,۱۳۸۸
رده کنگره:
‭PIR ‭۷۹۹۴ ‭/ت۳آ۸ ‭۱۳۸۸
رده دیویی:
‭ ‭
يادداشت ها:
چاپ قبلی: سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی، نشر شاهد، ۱۳۸۵.
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۵۵۳۵-۰۱-۳
شماره ثبت 4174 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 17 تیر 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com