نوجوان و جامعه[کتاب فارسي]

اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
سرشناسه:
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
عنوان:
نوجوان و جامعه
توصيف مادي:
۶۴ص.
موضوع:
نوجوانان--- اوضاع اجتماعی
موضوع:
نوجوانان--- روابط با دیگران
موضوع:
نوجوانان--- روابط خانوادگی
يادداشت ها:
چاپ قبلی: مهدی رضایی‌آشتیانی، ۱۳۸۷
ناشر:
تهران,نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر,۱۳۹۱
رده کنگره:
‭‭HQ ‭‭۷۹۶ ‭/فلا۳ن۹ ‭‭۱۳۹۱
رده دیویی:
‭‭ ‭‭‭
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۷-۸۵-۴
شماره ثبت 4109 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 26 خرداد 1400
شماره ثبت 4166 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 27 تیر 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com