بیماری های قلب و عروق[کتاب فارسي]

نعمتی پور، ابراهیم
سرشناسه:
نعمتی پور، ابراهیم
عنوان:
بیماری های قلب و عروق
توصيف مادي:
۶۱۴ص.
موضوع:
قلب__بیماری ها-÷
موضوع:
دستگاه گردش خون__بیماری ها
ناشر:
تهران,آرتین طب,۱۳۹۹
رده کنگره:
‭‭WG ‭‭۱۲۰ ‭/ن۵۳۹ب ‭‭۱۳۹۹
شماره ثبت 11761 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 10 خرداد 1400
شماره ثبت 11762 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 10 خرداد 1400
شماره ثبت 11763 جلد 0 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 10 خرداد 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com