اصول مراقبت هاي پيشرفته در اتاق بهبودي (ريکاوري ) براساس آخرين سرفصل واحد درسي اصول مراقبت هاي پيشرفته در اتاق بهبودي ...[کتاب فارسي]

ساداتي ، ليلا، 1349 -

سرشناسه:
ساداتی ، لیلا، ۱۳۴۹ -
عنوان:
اصول مراقبت های پیشرفته در اتاق بهبودی (ریکاوری ) براساس آخرین سرفصل واحد درسی اصول مراقبت های پیشرفته در اتاق بهبودی ...
توصيف مادي:
۱۶۰ ص .: مصور، جدول
موضوع:
مراقبت های پرستاری در اتاق عمل
ناشر:
تهران تلفن ناشر :۶۶۴۹۳۷۱۶ - ۶۶۹۷۵۸۶۲ ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان فخر رازی - خیابان شهید وحید نظری - پلاک ۱۹۴,جامعه نگر,۱۳۹۱
رده پزشکی:
WO ۱۸/۲ الف ۲۶س / ۱۳۹۱
ناشر:
جامعه نگر
تاريخ نشر:
۱۳۹۱
0

10

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com