آناتومي گري 2010 براي دانشجويان[کتاب فارسي]

دريک ، ريچارد ال

سرشناسه:
دریک ، ریچارد ال
عنوان:
آناتومی گری ۲۰۱۰ برای دانشجویان
توصيف مادي:
۳ ج .: مصور(رنگی )
موضوع:
کالبدشناسی انسان
ناشر:
تهران,خسروی,۱۳۸۸
رده پزشکی:
QS ۱۷ آ۵۲۲د/ ۱۳۹۰
يادداشت ها:
ج و ۳ (چاپ اول : ۱۳۸۸)
عنوان به زبان اصلي:
Gray's anatomy for students, ۲nd ed., ۲۰۰۹.
ناشر:
خسروی
تاريخ نشر:
۱۳۸۸
0

4

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com