آناتومی گری 2010 برای دانشجویان[کتاب فارسي]

دریک ، ریچارد ال
سرشناسه:
دریک ، ریچارد ال
عنوان:
آناتومی گری ۲۰۱۰ برای دانشجویان
توصيف مادي:
۳ ج .: مصور(رنگی )
موضوع:
کالبدشناسی انسان
ناشر:
تهران,خسروی,۱۳۸۸
رده پزشکی:
‭QS ۱۷ ‭‭‭آ۵۲۲د/ ۱۳۹۰
يادداشت ها:
ج و ۳ (چاپ اول : ۱۳۸۸)
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۵۵۲۳-۳۱-۷
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۵۵۲۳-۳۰-۰
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۵۵۲۳-۳۳-۱
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۵۵۲۳-۳۲-۴
شماره ثبت 3699 جلد 0 بخش 0 نسخه 0 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 تیر 1396
شماره ثبت 213 جلد 3 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 08 شهریور 1389
شماره ثبت 208 جلد 2 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 16 مهر 1393
شماره ثبت 203 جلد 1 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 08 شهریور 1389

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com