راهنماي جامع پرستاري اتاق عمل[کتاب فارسي]

لطفي ، مژگان ، 1347 -

سرشناسه:
لطفی ، مژگان ، ۱۳۴۷ -
عنوان:
راهنمای جامع پرستاری اتاق عمل
توصيف مادي:
۴۵۱ ص .: مصور، جدول
موضوع:
اتاق عمل
موضوع:
پرستاری اتاق عمل
ناشر:
تهران,جامعه نگر، نشر سالمی,۱۳۸۲
رده پزشکی:
‭WO ۱۸/۲ ‭‭‭ر۴۸۳ل ۱۳۸۸
يادداشت ها:
چاپ سوم و چهارم : ۱۳۸۷
شابک:
۹۶۴-۹۴۸۰۵-۰-۱
0

2

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com