روش کار در اتاق عمل (عمومي ) بر طبق سرفصل دروس تعيين شده ...[کتاب فارسي]

زردشت ، رقيه

سرشناسه:
زردشت ، رقیه
عنوان:
روش کار در اتاق عمل (عمومی ) بر طبق سرفصل دروس تعیین شده ...
توصيف مادي:
۱۸۴ص .: مصور، جدول
موضوع:
اتاق عمل
موضوع:
پرستاری اتاق عمل
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۸
رده پزشکی:
‭WO ۱۸/۲ ‭‭‭ر۳۱ز/ ۱۳۸۸
يادداشت ها:
چاپ سوم
يادداشت ها:
چاپ دوم : ۱۳۸۷
يادداشت ها:
چاپ چهارم : ۱۳۹۲
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۸۴۴۱-۲۹-۱
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com