روش کار در اتاق عمل (عمومی ) بر طبق سرفصل دروس تعیین شده ...[کتاب فارسي]

زردشت ، رقیه
سرشناسه:
زردشت ، رقیه
عنوان:
روش کار در اتاق عمل (عمومی ) بر طبق سرفصل دروس تعیین شده ...
توصيف مادي:
۱۸۴ص .: مصور، جدول
موضوع:
اتاق عمل
موضوع:
پرستاری اتاق عمل
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۸
رده پزشکی:
‭WO ۱۸/۲ ‭‭‭ر۳۱ز/ ۱۳۸۸
يادداشت ها:
چاپ سوم
يادداشت ها:
چاپ دوم : ۱۳۸۷
يادداشت ها:
چاپ چهارم : ۱۳۹۲
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۸۴۴۱-۲۹-۱
شماره ثبت 164 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 09 مهر 1393

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com