مهارتهاي باليني کار در اتاق عمل از تئوري تا عملي : همراه با جديدترين مراقبتهاي پرستاري[کتاب فارسي]

مجيدي ، علي

سرشناسه:
مجیدی ، علی
عنوان:
مهارتهای بالینی کار در اتاق عمل از تئوری تا عملی : همراه با جدیدترین مراقبتهای پرستاری
توصيف مادي:
۲۵۱ص .:مصور،جدول
موضوع:
اتاق عمل
موضوع:
اتاق عمل -- پرستاری و مراقبت
يادداشت ها:
چاپ چهارم :۱۳۸۷
ناشر:
تهران,بشری ، تحفه,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WO ۱۸/۲ م ۲۸۵م / ۱۳۸۹
ناشر:
بشری ، تحفه
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com