کتاب جامع اورژانس ها از تئوري تا عملي همراه با جديدترين يافته هاي پژوهشي[کتاب فارسي]

مجيدي ، علي ، 1355 -

سرشناسه:
مجیدی ، علی ، ۱۳۵۵ -
عنوان:
کتاب جامع اورژانس ها از تئوری تا عملی همراه با جدیدترین یافته های پژوهشی
توصيف مادي:
۴۲۴ ص .: مصور، جدول
موضوع:
اورژانس
موضوع:
کمک های اولیه
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WB ۲۱۵ ک ۲۸۵م / ۱۳۸۹
ناشر:
جامعه نگر، سالمی
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

10

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com