مديريت در اتاق عمل[کتاب فارسي]

صيدي ، معصومه ، 1356 -

سرشناسه:
صیدی ، معصومه ، ۱۳۵۶ -
عنوان:
مدیریت در اتاق عمل
توصيف مادي:
۱۴۱ص .: جدول ، نمودار.خ
موضوع:
اتاق عمل -- مدیریت
موضوع:
پرستاری اتاق عمل
ناشر:
تهران,جامعه نگر,۱۳۹۰
رده پزشکی:
WO ۱۸/۲ م ۹۷۴ص / ۱۳۹۳
يادداشت ها:
عنوان روی جلد: مدیریت در اتاق عمل : طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل
ناشر:
جامعه نگر
تاريخ نشر:
۱۳۹۰
0

10

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com