بيماريهاي شايع در کودکان : اصول ، تشخيص و درمان[کتاب فارسي]

ابطحي ، ، فرمهر، 1342 -

سرشناسه:
ابطحی ، ، فرمهر، ۱۳۴۲ -
عنوان:
بیماریهای شایع در کودکان : اصول ، تشخیص و درمان
توصيف مادي:
۹۱۵ ،[۱۶]ص .( تصویر رنگی ): مصور، جدول
موضوع:
پزشکی کودکان
ناشر:
تهران,خسروی ، دیباج,۱۳۸۸
رده پزشکی:
WS ۲۰۰ ب ۱۴۹الف ۱۳۸۸
ناشر:
خسروی ، دیباج
تاريخ نشر:
۱۳۸۸
0

2

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com