اختلالات قلب[کتاب فارسي]

بلک ، جويس ، a01

سرشناسه:
بلک ، جویس ، a۰۱
عنوان:
اختلالات قلب
توصيف مادي:
۲۱۵ ص . :مصور، جدول ، نمودار
موضوع:
قلب -- بیماری ها -- پرستاری و مراقبت
موضوع:
قلب -- جراحی -- پرستاری و مراقبت
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WY ۱۵۲/۵ الف ۶۴۹ب / ۱۳۸۹
يادداشت ها:
بالای عنوان : پرستاری داخلی و جراحی بلک و هوکس
ناشر:
جامعه نگر، سالمی
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

8

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com