اختلالات گردش خون[کتاب فارسي]

بلک ، جويس ، ويراستار، a01

سرشناسه:
بلک ، جویس ، ویراستار، a۰۱
عنوان:
اختلالات گردش خون
توصيف مادي:
۹۶ ص . :مصور، جدول ، نمودار
موضوع:
پرستاری
موضوع:
جراحی -- پرستاری و مراقبت
موضوع:
دستگاه گردش خون -- بیماری ها -- پرستاری و مراقبت
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WY ۱۵۲ الف ۴۳۸ب / ۱۳۸۹
ناشر:
جامعه نگر، سالمی
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

6

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com