اختلالات گردش خون[کتاب فارسي]

بلک ، جویس ، ویراستار، a01
سرشناسه:
بلک ، جویس ، ویراستار، a۰۱
عنوان:
اختلالات گردش خون
توصيف مادي:
۹۶ ص . :مصور، جدول ، نمودار
موضوع:
پرستاری
موضوع:
جراحی -- پرستاری و مراقبت
موضوع:
دستگاه گردش خون -- بیماری ها -- پرستاری و مراقبت
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۹
رده پزشکی:
‭WY ۱۵۲ ‭‭‭الف ۴۳۸ب / ۱۳۸۹
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۰۸۹-۷
شماره ثبت 3146 جلد 0 بخش 0 نسخه 6 غیر مرجع تاریخ ثبت 25 مهر 1396
شماره ثبت 3145 جلد 0 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 25 مهر 1396
شماره ثبت 3144 جلد 0 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 25 مهر 1396
شماره ثبت 3143 جلد 0 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 25 مهر 1396
شماره ثبت 3142 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 25 مهر 1396
شماره ثبت 1766 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 25 دی 1395

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com