کليه و مجاري ادراري[کتاب فارسي]

عنوان:
کلیه و مجاری ادراری
توصيف مادي:
،۱۶۸ ۳۲ ص .: مصور، جدول ، نمودار
موضوع:
جراحی -- پرستاری و مراقبت
موضوع:
بیماری های کلیه
ناشر:
تهران,: اندیشه رفیع,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WY ۱۶۱ ک ۵۳۹الف ۱۳۸۹
ناشر:
: اندیشه رفیع
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

5

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com