305 تست فیزیک پزشکی[کتاب فارسي]

بیگی اردکانی ، اکبر
سرشناسه:
بیگی اردکانی ، اکبر
عنوان:
۳۰۵ تست فیزیک پزشکی--سوال چند جوابی همراه با پاسخهای تشریحی و منابع به انضمام سوالات فیزیک پزشکی امتحانات علوم پایه
توصيف مادي:
۱۲۷ص .
موضوع:
فیزیک پزشکی - پرسشهای امتحانی
ناشر:
شیراز,مرکز نشر دانشگاه شیراز؛ شرکت کوشا مهر,۱۳۷۲
رده پزشکی:
‭WN ۱۸/۲ ‭‭‭س ۹۶۴ب / ۱۳۷۲
شماره ثبت 3324 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 01 اردیبهشت 1399

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com