تفسير آسان پرتونگاري ساده شکم[کتاب فارسي]

بگ ، جيمز

سرشناسه:
بگ ، جیمز
عنوان:
تفسیر آسان پرتونگاری ساده شکم
توصيف مادي:
۱۶۴ ص . : مصور
موضوع:
پرتونگاری
موضوع:
شکم - پرتونگاری
موضوع:
بیماری های شکم - تشخیص
ناشر:
تهران,تیمورزاده : طبیب,۱۳۸۱
رده پزشکی:
WN ۲۰۰ ت ۶۱۷ب / ۱۳۸۱
عنوان به زبان اصلي:
Abdominal X -rays made easy
ناشر:
تیمورزاده : طبیب
تاريخ نشر:
۱۳۸۱
0

2

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com