فيزيک راديولوژي[کتاب فارسي]

ميدانچي ، حبيب گردآورنده

سرشناسه:
میدانچی ، حبیب گردآورنده
عنوان:
فیزیک رادیولوژی--: مروری بر نکات آموزشی (مبنا)
توصيف مادي:
۲۱۴ص .
موضوع:
فیزیک پزشکی - پرسشهای امتحانی
موضوع:
پرتونگاری - پرسشهای امتحانی
موضوع:
پرتوشناسی - پرسشهای امتحانی
ناشر:
تهران,قلم علم ، شبقره,۱۳۸۵
رده پزشکی:
‭WN ۱۸/۲ ‭‭‭ف ۹۲۴م / ۱۳۸۵
يادداشت ها:
کتابنامه : ص . ۲۱۴
شابک:
۹۶۴-۸۸۰۴-۲۳-۰
0

2

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com