تکنيک هاي راديوگرافي کودکان[کتاب فارسي]

گايل ، کاترين

سرشناسه:
گایل ، کاترین
عنوان:
تکنیک های رادیوگرافی کودکان
توصيف مادي:
۲۹۳ ص .: مصور
موضوع:
پرتونگاری
موضوع:
پزشکی کودکان
ناشر:
[تهران ],جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی,۱۳۶۵
رده پزشکی:
WN ۲۰۰ ت ۲۱۴گ / ۱۳۶۵
ناشر:
جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی
تاريخ نشر:
۱۳۶۵
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com