بيماري هاي مغز و اعصاب ( هاريسون 2018)[کتاب فارسي]

عنوان:
بیماری های مغز و اعصاب ( هاریسون ۲۰۱۸)
توصيف مادي:
[۴]، ۶۳۸ص .: مصور (رنگی )، جدول (رنگی )
موضوع:
بیماری های مغز
موضوع:
Brain - Diseases
موضوع:
بیماری های دستگاه عصبی
موضوع:
Nervous system - Diseases
ناشر:
تهران,ایلیا، نشر حیدری,۱۳۹۸
رده پزشکی:
WL ۳۴۸ ۹۶۹ب / ۱۳۹۸
يادداشت ها:
بالای عنوان : اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸
يادداشت ها:
عنوان روی جلد: اصول طب داخلی هاریسون ویرایش بیستم - ،۲۰۱۸ بیماری های مغز و اعصاب ، ترجمه دانشجویان برتر پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی
يادداشت ها:
کتاب حاضر ترجمه ی بخشی از کتاب Harrisons principles of internal medicine,۲۰th. ed, ۲۰۱۸ است
يادداشت ها:
مترجمین حامد حسامی ، یاسمین ابراهیمی ، زانا فتحی ، دانیال فرمانی ،پریسا فیروزبخش ، مژگان قائدرحمتی ، سیدمحمدمیثاق متشکره ، رضا یاری بروجنی
ناشر:
ایلیا، نشر حیدری
تاريخ نشر:
۱۳۹۸
0

5

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com