مباني طب کودکان به انضمام تغذيه تکميلي و واکسيناسيون کشوري جديد[کتاب فارسي]

عنوان:
مبانی طب کودکان به انضمام تغذیه تکمیلی و واکسیناسیون کشوری جدید
توصيف مادي:
[۱۰۵۳] ص . :مصور، جدول
موضوع:
پزشکی کودکان
ناشر:
تهران,اندیشه رفیع,۱۳۸۸
رده پزشکی:
WS ۱۰۰ ۲۱۴م ۱۳۸۸
يادداشت ها:
بالای عنوان : نلسون
عنوان به زبان اصلي:
Nelson essentials of pediatrics, ۵th ed, c۲۰۰۶.
ناشر:
اندیشه رفیع
تاريخ نشر:
۱۳۸۸
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com